×

Punim xhamash direkt në Laboratorin tone me pajisje dhe makineri moderne per tu pergjigje nevojave tuaja


Punim i xhamave në laborator


Monofokal

Bifokal

Trifokal